"We are proud of being fully integrated producer"

Maden Ocakları

Krom Cevheri Üretimi
Muğla ve Denizli yöresindeki krom cevherleri; krom - demir oranları ve içerdiği safsızlıklar ile Düşük Karbonlu Ferrokrom üretimi için ideal özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bu yörenin jeolojisinin kırıklı ve faylı yapıya sahip olması sebebi ile bu yöredeki madencilik, özellikle de krom madenciliği faaliyetleri zor ve maliyeti yüksektir. Bu sebeple arama ve üretim faaliyetleri paralel olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bünyesinde profesyonel elemanlardan oluşan arama grubu ile yılda en az 20.000 metre sondaj yaparak krom cevheri arama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimiz, yer altı ve yerüstü krom cevheri madenciliğinde, teknolojik gelişmeleri uygulamakta, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli yatırımları yapmakta ve nihayet çevre ve doğaya en az zarar vererek faaliyetlerini sürdürmek için gerekli özen itinayı göstermektedir. Bu yönleri ile şirketimiz, özellikle yöresinde olmak üzere ülkemizde takip edilen ve örnek kuruluşlar arasında gösterilmektedir.

Kuvarsit Üretimi
Şirketimiz Antalya İli Gazipaşa ve Alanya İlçeleri dahilinde bulunan yaklaşık 7.000 hektar ruhsatlı alanda kuvarsit cevheri madenciliği faaliyetini sürdürmektedir.

Kuvarsit cevheri silikoferrokrom üretiminde ve sonucunda da ergimiş kromit cevherinin indirgenmesi için kullanılmaktadır. Bu yönleri kuvarsit cevherinin tenörü ve safsızlıkları önemlidir. Bu yönleri ile kuvarsit cevherlerimiz değerlendirildiğinde; %94-98 SiO2 içeriği ve silikoferrokrom üretimi için uygun oluşum şartları ile ideal özelliklere sahiptir.

Kuvarsit cevheri madenciliği; patlatma yapılmadan ve dolayısıyla toz ve gürültü gibi emisyonların minimum düzeyde oluşturulması ile doğaya ve çevreye saygılı üretim anlayışımızın tipik örneklerinden birini oluşturmaktadır. Açık işletme yöntemi ile üretilen kuvarsit cevherleri boyutlandırılmış halde karayolu nakliyesi ile kullanıma hazır olarak Antalya tesislerimize nakledilmektedir.