"We are proud of being fully integrated producer"

KALİTE

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikaları
Düşük Karbonlu Ferrokrom üretimi alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında olan şirketimiz, ürün kalitesi ve hizmet koşulları ile dünya ferrokrom piyasasında ulaştığı seviyeyi korumak ve geliştirmek için;
 • Ürün gerçekleştirme de mevcut olan tüm proseslerini, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi amacıyla ISO 9001 şartlarına uygun,
 • Kalite ve verimliliğin temel kaynağının çalışan olduğu bilinci ile çalışanlarının sürekli eğitimi sonucunda bireysel gelişimlerinin sağlandığı,
 • İş ortam şartları ile çalışanların güvenliklerinin sağlanması amacıyla, sürekli iyileştirme öngörüsü ile faaliyet gösterecek yönetim sisteminin oluşturulması ile çalışanlara sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlandığı,
 • Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla etkin bir çevre yönetimi oluşturularak, doğanın ve insan sağlığının azami ölçüde korunmasının sağlandığı,
 • Ülkemiz yasal mevzuatlarına uygun, müşteri şartları ve taleplerini yerine getirebilecek,
Bir yönetim sisteminin oluşturulması ile çevrenin korunması, insanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması taahhütleri ön planda olmak üzere, üretimimizin verimliliği ile müşteri memnuniyetinin devamlı iyileştirilmesi ana politikamızdır.

Kalite Belgelerimiz


REACH Nedir?

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören  yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

Amaçları
REACH’in bir kaç amacı vardır:
 • Çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korumayı sağlamak.
 • Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı / ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak.
 • Maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak.
 • AB kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması.
 • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.
Veri yoksa, pazar da yok
REACH’in önemli bir bölümü, üretici ve ithalatçı/ihracatçılarının maddelerini merkezi bir Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirmeleridir.  Bir kayıt paketi, madde hakkında standart bir dizi veri ile desteklenecektir. İstenen verinin miktarı, üretilmek ya da sunulmak istenen maddenin miktarıyla orantılıdır. 
Eğer maddenizi kaydettirmezseniz, bu durumda bunlar hakkındaki veriler üzerinde yer almayacağından sonuçta bu ürünleri yasal olarak AB'de üretemeyecek veya AB piyasasına sunamayacaksınız, yani veri yoksa, pazar da olmayacak!

Kapsam ve muafiyetler
REACH, AB pazarında üretilen veya dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki maddelere uygulanmaktadır. Genel olarak, kendi halindeki, bir karışım içindeki veya eşya içerisindeki (eğer maddenin normal ve açıkça öngörülebilir koşullarda kullanım sırasında eşyadan salınımı isteniyorsa) bütün maddelere uygulanır. Bazı maddeler özel olarak kapsam dışı bırakılmıştır:
 • Radyoaktif maddeler
 • Gümrük kontrolü altındaki maddeler
 • Maddelerin taşınımı
 • İzole Edilmemiş Aramaddeler
 • Atıklar
 • Doğal olarak oluşmuş bazı az-zararlı maddeler
Bazı maddeler için de  özel yasalar kapsamında önlemler alınmıştır:
 • İnsan ve veteriner ilaçları
 • Gıda ve gıda katkı maddeleri
 • Bitki koruma ürünleri ve biyositler
REACH Tüzüğünde, belirli koşullarda kullanılmaları durumunda, daha özel önlemler alınan diğer maddeler:
 • İzole edilmiş aramaddeler (Yerinde ayrıştırılmış ara ürün)
 • Araştırma ve Geliştirmede kullanılan maddeler (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme)