"We are proud of being fully integrated producer"

FERROSİLİKO KROM (FeSiCr)

Silikoferrokrom fırınlarımız açık tip elektrik ark fırınlarıdır. 

Üretim kapasitemiz: 23.000 ton/yıl 

Ferrosiliko krom üretimimizin tamamı düşük karbonlu ferrokrom üretiminde ara ürün olarak değerlendirilmektedir.

FERROSILICO CHROME 
CHEMICAL ANALYSIS (%)
Si % 40 min.
Cr % 36 min.
Fe % 17 - 21
P % 0,030 max.
C % 0,03 – 0,15 max.
Specific Weight 5,21 gr / cm3
Melting Point 1,495 °C
Product Size 10-80 mm (%90min.)