"We are proud of being fully integrated producer"

FERROSİLİKO KROM (FeSiCr)

Silikoferrokrom fırınlarımız açık tip elektrik ark fırınlarıdır. 

Üretim kapasitemiz: 23.000 ton/yıl 

Ferrosiliko krom üretimimizin tamamı düşük karbonlu ferrokrom üretiminde ara ürün olarak değerlendirilmektedir.

FERROSİLİKO KROM SPESİFİKASYON DEĞERLERİ (%)


KİMYASAL ANALİZ (%)

Si

% 40 min

Cr

% 36 min

Fe

% 17 - 21

P

% 0,030 max

C

% 0,03 – 0,15 max

Özgül Ağırlık

5,21 gr / cm3

Erime Noktası

1,495 oC

Ürün Ebadı

10-80 mm (%90min.)